ΒΙΝΤΕΟ

28η Οκτωβρίου 1940 - Σχολική γιορτή 11ου & 15ου Δημ.Σχολείου Ν. Ιωνίας Στ΄ τάξη.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κολίτσα Φανή, Βογιατζόγλου Γιούλη, Αντωνόπουλος Αντώνης - 28 / 10 / 2013